TERVITUSI VÄLJASTPOOLT MUGAVUSTSOONI.
TEISELT POOLT TAVAPÄRAST.

Optimist LIVE on üritusturundusagentuur, kelle ambitsioon ei ole luua ainult ägedaid emotsioone.
Igal sündmusel on oma lugu, iga lugu on inspireeritud brändist.
Optimist LIVE seob brändi, loo ja väärtused tervikuks.